• Socola ganache hoa quả

    S-34

    350.000

    Thành phần: Cốt bánh vani, mặt bánh phủ socola ganache và trang trí sô cô la.