• Mousse chanh leo

  360.000 VNĐ

  360.000

  Thành phần: Cốt bánh Mousse, chanh dây và socola trang trí Quý khách có thể lựa chọn các hương vị trái cây khác như: chanh leo, socola, cam lạnh, trà xanh nhật, dâu… Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166
 • Mousse cam lạnh

  360.000 VND

  360.000

  Thành phần: Cốt bánh kết hợp giữa Gato và Mousse, cam và socola trang trí Quý khách có thể lựa chọn các hương vị trái cây khác như: chanh leo, socola, cốm, trà xanh nhật, dâu… Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166
 • Mousse bạc hà

  361.000 VNĐ

  360.000

  Thành phần: Cốt bánh kết hợp giữa Gato và Mousse, bạc hà và socola trang trí Quý khách có thể lựa chọn các hương vị trái cây khác như: chanh leo, socola, cốm, trà xanh nhật, dâu… Các size bánh: Size 14 cao ~7cm (3-4 người ăn); Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166
 • Gato mousse cam

  362.000 VNĐ

  360.000

  Thành phần: Cốt bánh Mousse cam, cam và socola trang trí Quý khách có thể lựa chọn các hương vị trái cây khác như: chanh leo, socola, cam lạnh, trà xanh nhật, dâu… Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166
 • Gato sữa chua dâu

  N/A

  370.000

  Thành phần: Cốt bánh Mousse sữa chua, dâu và socola trang trí Quý khách có thể lựa chọn các hương vị trái cây khác như: chanh leo, cam, cốm, trà xanh… Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166
 • Mousse cốm

  N/A

  360.000

  Thành phần: Cốt bánh Mousse, cốm và socola trang trí Quý khách có thể lựa chọn các hương vị trái cây khác như: chanh leo, cam, dâu, trà xanh… Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166
 • Gato sữa chua cafe

  N/A

  330.000

  Thành phần: Cốt bánh sữa chua, cà phê và socola trang trí Quý khách có thể lựa chọn các hương vị trái cây khác như: chanh leo, cam, dâu, trà xanh… Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166
 • Gato phomat cam lạnh

  N/A

  330.000

  Thành phần: Cốt bánh phomat, cam và socola trang trí Quý khách có thể lựa chọn các hương vị trái cây khác như: chanh leo, cam, dâu, trà xanh… Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166
 • Gato mousse dâu

  N/A

  310.000

  Thành phần: Cốt bánh mousse, dâu và socola trang trí Quý khách có thể lựa chọn các hương vị trái cây khác như: chanh leo, cam, cốm, trà xanh… Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166
 • Mousse Caramen

  N/A

  360.000

  Thành phần: Cốt bánh mousse, caramen và socola trang trí Quý khách có thể lựa chọn các hương vị trái cây khác như: chanh leo, cam, cốm, trà xanh… Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166
 • Phomat cốm

  N/A

  270.000

  Thành phần: Cốt bánh phomat, cốm và socola trang trí Quý khách có thể lựa chọn các hương vị trái cây khác như: chanh leo, cam, cốm, trà xanh… Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166
 • Gato Tiramisu

  N/A

  270.000

  Thành phần: Trứng, bơ, cà phê,…socola trang trí Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Tiramisu vani

  N/A

  270.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa,…socola trang trí Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Tiramisu trà xanh

  H9

  270.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, trà xanh…socola trang trí Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Mousse Socola Nhật

  M12

  260.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola trang trí… Cốt bánh mousse socola. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Phomat sữa chua chua lạnh

  N/A

  370.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola trang trí… Cốt bánh phomat sữa chua. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Gato Red Velvet vuông

  N/A

  400.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola trang trí… Cốt bánh red velvet. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Gato Red Velvet

  N/A

  330.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola trang trí… Cốt bánh red velvet. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Gato Tim Red Velvet

  N/A

  400.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola trang trí… Cốt bánh red velvet. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Gato Mousse Socola

  M-2

  310.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola trang trí… Cốt bánh mousse. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Mousse trà xanh Nhật

  N/A

  310.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola trang trí… Cốt bánh mousse. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Phomat Chanh leo

  N/A

  330.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola trang trí… Cốt bánh phomat. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Gato gấu red velvet

  N/A

  280.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola trang trí… Cốt bánh mousse. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); size 20 cao ~7cm (7-8 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Gato gấu socola

  M-05

  280.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola trang trí… Cốt bánh mousse. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 20 cao ~7cm (8 – 9 người ăn); Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Gato Mousse Socola Oreo

  N/A

  360.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola, oreo… Cốt bánh mousse. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Mousse Socola

  N/A

  310.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola,… Cốt bánh mousse. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Phomat Cam

  N/A

  360.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola trang trí… Cốt bánh phomat. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Mousse Ngũ cốc Socola Nhật

  N/A

  360.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola,… Cốt bánh mousse. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Phomat Cốm Dừa

  N/A

  360.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola trang trí… Cốt bánh phomat. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
 • Mousse Socola – Cacao

  N/A

  310.000

  Thành phần: Trứng, bơ, sữa, socola,… Cốt bánh mousse. Các size bánh: Size 18 cao ~7cm (5 – 7 người ăn); Size 22 cao ~7cm (9 – 11 người ăn); Size 25 cao ~ 7cm ( 12-15 người ăn) Hotline tư vấn và đặt bánh: 0911.638.166 Quý khách có yêu cầu đặt size bánh khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.