STT Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 CH47: Origato 208 Cầu Đất Origato 208 Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 6:30 AM - 21:30 PM (0225) 382 8699