CH66: Origato Ngô Thì Nhậm

Số 50 Ngô Thì Nhậm, Q. Hà Đông, Hà Nội