STT Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 CH45: Origato Bắc Ninh 235 Nguyễn Gia Thiều, Phường Tiền An, TP. Bắc Ninh 6:30 AM - 21:30 PM (0222) 382 6088