STT Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 CH7: Origato Thuốc Bắc 91 Thuốc Bắc,P.Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 923 4085