STT Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 CH30: Origato Ngô Xuân Quảng 29 Ngô Xuân Quảng, TT. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 876 0244