STT Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 CH2: Origato Bắc Linh Đàm Tầng 1 tòa CT4A2, Bắc Linh Đàm, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 540 0856
2 CH3: Origato HH Linh Đàm 34B tòa HH3A, KĐT Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 386 6038
3 CH12: Origato Trần Nguyên Đán Số 21 Trần Nguyên Đán, P.Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 640 4621
4 CH24: Origato Đền Lừ Số 6 Lô 6 Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 634 2401
5 CH37: Origato Tân Mai 84 Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM ( 0243) 661 1055
6 CH51: Origato Kim Văn Kim Lũ Kiot 2 - Tòa CT12B - Kim Văn Kim Lũ - P. Đại Kim - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 201 2746