STT Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 CH6: Origato Ngọc Lâm 277 Ngọc Lâm, P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 650 3328
2 CH15: Origato Nguyễn Sơn Số 154 Nguyễn Sơn, P.Gia Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 872 7826
3 CH21: Origato Thạch Bàn 108 Thạch Bàn, P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 675 1545
4 CH27: Origato 67 Sài Đồng 67 Sài Đồng, P.Sài Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 875 1726