STT Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 CH4: Origato Láng Hạ Số 2 Láng Hạ, P. Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 831 4416
2 CH8: Origato Ông Ích Khiêm Số 6 Ông Ích Khiêm, P.Điên Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (024) 3733 2713
3 CH20: Origato Văn cao 54 Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (024) 3767 4587
4 CH38: Origato Quán Thánh Số 2 Quán Thánh, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 512 4170