STT Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 CH39: Origato Phố Ga 240 phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM ( 0243) 323 4095