STT Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 CH68: Origato Ngũ Hiệp Ngã 3 Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp đi vào, Thanh Trì, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM 0243 2018 486