STT Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 CH10: Origato Trần Duy Hưng 4 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 784 8023
2 CH42: Origato Lạc Long Quân 45 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 212 1906
3 CH48: Origato Nghĩa Tân Số 4 Nghĩa Tân, P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 6:30 AM - 21:30 PM (0243) 200 5358