STT Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 CH29: Origato Hồ Tùng Mậu 149 Hồ Tùng Mậu, P. Cầu Diễn – Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 06:30 AM - 10:00 PM (0243) 763 3730
2 CH40: Origato 224 Hồ Tùng Mậu 224 Hồ Tùng Mậu, P. Cầu Diễn – Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 06:30 AM - 10:00 PM (0243) 203 2238